УФІБ: Висновок до проекту Закону України "Про Національну поліцію" (р/№ 2822)

Шановні члени ВГО «УФІБ»!

Інформую вас, що Головним науково-експертним управлінням Верховної Ради підготовлено Висновок до проекту Закону України "Про Національну поліцію" р/№ 2822). Вказаний законопроект внесено на розгляд Верховної Ради Урядом, підготовлено КМУ.

У Висновку експертами особливу увагу звернуто як на корупційну складову, так і на порушення законодавства про захист економічної конкуренції в нормах проекту, що надають повноваження Національній поліції здійснювати на договірних засадах охорону фізичних осіб та об’єктів права приватної і комунальної власності.

Зокрема, у Висновку міститься наступна позиція експертів із вказаної проблематики:

"2. Проект не позбавлений положень, які можуть привести до виникнення корупціогенних факторів та службових зловживань. Зокрема:

1) Пунктом 20 ч. 1 ст. 23 передбачається, що "Національна поліція відповідно до покладених на неї завдань здійснює на договірних засадах охорону фізичних осіб та об’єктів права приватної і комунальної власності", що фактично є нічим іншим, як підприємницькою діяльністю.

При цьому слід зазначити, що відповідно до чинного законодавства суб'єктом надання послуг з охорони власності та громадян є суб'єкт господарювання будь-якої форми власності, створений та зареєстрований на території України, що здійснює охоронну діяльність на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії (див. ст. 1 Закону України "Про охоронну діяльність").

При наданні вказаних вище повноважень поліція стане єдиним оператором з надання послуг на ринку збройної охорони, що не тільки порушує принципи конкурентного законодавства (див. ст.ст. 4, 16 Закону України "Про захист економічної конкуренції", ст.ст. 25, 27 Господарського кодексу України), але також створює умови для зловживань працівниками поліції своїм службовим положенням.

Участь держави у цивільних відносинах відповідно до ст. 167 ЦК України має здійснюватись на рівних засадах з іншими учасниками цих відносин шляхом створення юридичних осіб як публічного, так і приватного права (підприємницькі товариства тощо). Тому слід визнати, що в даній частині законопроект створює колізії з чинними законодавчими актами та нерівні організаційні, правові та економічні права для суб’єктів різних форм власності, що функціонують на ринку охоронних послуг.

З метою збереження незалежності поліція повинна фінансуватись і забезпечуватись за рахунок бюджетних коштів, а надання платних послуг на договірній основі, спонсорської допомоги тощо є благодатним підґрунтям для відповідних корупційних проявів."

Ми з представниками УФПБ останні три дні плідно працювали з експертами ГНЕУ ВРУ.

Все подано у Висновку майже непогано.

Сьогодні законопроект прийнято ВРУ в першому читанні за основу з другого разу та визначено, що він потребує доопрацювання згідно з зауваженнями ГНЕУ ВРУ та профільного Комітету.

Щодо подальшого проходження законопроекту Вас буде додатково поінформовано.

UFIB

З повагою,

директор ВГО "УФІБ"

О. Черкашин